Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

Ondernemerskrediet.nl

Bedrijfskrediet : "Geld lenen voor ZZP'ers en MKB-ondernemers"

Ondernemingsplan voor bedrijfsfinanciering

Als je een eerste bedrijfsfinanciering wilt verkrijgen, dan vraagt de bank of financier meestal om een goed onderbouwd ondernemingsplan. Op deze pagina gaan we in op wat er in zo'n ondernemingsplan tenminste dient te staan.

Tevens leggen we uit hoe je deskundige hulp kunt inschakelen om de meeste kans op een bedrijfsfinanciering te hebben.

Tip: Maak zelf alvast een opzetje voor je ondernemingsplan. Dat scheelt de bedrijfsfinancieringadviseur niet alleen tijd en jou dus kosten, het verhoogt ook de kans op een goed advies en passende begeleiding. Een financier zal niet zo snel akkoord gaan met een ondernemingsplan, waar je als ondernemer zelf niets aan hebt gedaan.

Wat er in een ondernemingsplan dient te staan

Voorblad & inhoudsopgave

Op het voorblad vermeldt je tenminste:

 • De bedrijfsnaam

 • De na(a)m(en) van de ondernemer(s)

 • De datum

Voor een goede herkenbaarheid raden we je aan om ook één foto of afbeelding, kenmerkend voor je bedrijf, op te nemen op het voorblad. Bijvoorbeeld een foto van het bedrijfspand of van je belangrijkste product.

Vervolgens neem je op het tweede blad de inhoudsopgave op, met daarin de titels van de hoofdstukken en de bijbehorende pagina's. In veel moderne computerprogramma's kan zo'n inhoudsopgave automatisch opgesteld en bijgewerkt worden.

Hoofdstuk 1: Inleiding

De inleiding betreft een beknopte algehele omschrijving je onderneming en bedrijfsplannen aan, als ook wie jij bent als ondernemer en hoe het idee voor de start of groei van je bedrijf is ontstaan.

Het geeft de financier een snel overzicht van waar het om gaat. Tevens zal de financier de inleiding gebruiken om gericht op een bepaald onderdeel in te gaan, door naar het bijbehorende hoofdstuk te bladeren.

Concreet neem je de volgende zaken op in de inleiding:

 • Het soort bedrijf dat je gaat starten of wilt laten groeien;

 • Korte omschrijving van je product(en) en/of dienst(en);

 • Hoe het (idee voor dit) bedrijf is ontstaan / een stukje geschiedenis;

 • Wie de oprichters, de aandeelhouders en de directieleden zijn;

 • De juridische structuur van de onderneming (is het bijvoorbeeld een eenmanszaak of een Besloten Vennootschap);

 • Indien het bedrijf onderdeel uit maakt van andere bedrijven, informatie over die bedrijven en de relatie tot jouw bedrijf (denk aan holdings, ketenbedrijven of werkmaatschappijen);

 • In slechts enkele zinnen de doelstelling voor de komende 3 jaar.

Denk erom. Het gaat in dit hoofdstuk om een inleiding op de rest van je ondernemingsplan. Je geeft dus een snelle, korte indruk van je hele bedrijf. De specifieke details van de onderwerpen neem je op in het betreffende vervolghoofdstuk.

Hoofdstuk 2: Producten en/of diensten

Grofweg zijn er twee soorten ondernemingen te onderscheiden:

 1. Ondernemingen die producten verkopen;

 2. Ondernemingen die diensten leveren.

Producten

Bij de verkoop van producten draait het financieel gezien voornamelijk om de marges tussen inkoop/productie en verkoop. Hoe hoger de marges en hoe groter de (maximale) volumes van het aantal verkoopbare producten, des te interessanter zal het voor de financier zijn om je een krediet of financiering te verstrekken.

Geef in dit hoofdstuk een uitgebreide uitleg over het product. Voeg technische specificaties van het product toe, en leg ook uit waarvoor het product toegepast zou kunnen worden. Het product dat je verkoopt dient namelijk een 'probleem' op te lossen van de klant.

Als je het product verhandelt, geef dan aan waar je het product zoal inkoopt. Indien je het product zelf maakt, noem dan de belangrijkste materialen waaruit het product wordt gemaakt.

Mocht je een innovatief product hebben, geef dan duidelijk aan waarom jouw product zo slim en innovatief is. Vergelijk het bijvoorbeeld met andere producten in de markt, die minder goed of praktisch zijn voor hetgeen je product beoogd op te lossen.

Diensten

Bij de verkoop van diensten draait het financieel gezien hoofdzakelijk over het aantal uur kunt maken of het aantal herhaalde keren dat je de dienst kunt leveren aan de klant. Diensten worden voornamelijk aangeboden in de vorm van een uurtarief, abonnementstarief of succestarief. Een hoger uurtarief in combinatie met veel uren kunnen schrijven voor een klant, is interessant voor de financier.

In beide gevallen

 • Wat maakt jouw product/dienst uniek ten opzicht van die van mogelijke concurrenten?

 • De te verwachte ontwikkelingen inzake jouw product/dienst.

 • Ben je van plan om verdere nieuwe producten of aanvullende diensten te introduceren? Zo ja, welke dan?

 • Een tijdschema van de ontwikkeling van het product of het verloop van je dienst.

 • Hoe zit het met intellectueel eigendom en juridische bescherming (octrooien, patenten, licenties)?

Hoofdstuk 3: Markt en marketing

Dit belangrijke hoofdstuk gaat over de verkooppotentie dit je product of dienst heeft, en hoe je daadwerkelijk gaat zorgen dat je het product of de dienst aan de man krijgt.

Ondernemers maken dikwijls de vergissing, dat ze te veel hun eigen product of dienst verheerlijken. Omdat het bijvoorbeeld completer of uitgebreider is dan een soortgelijk product of dienst van de concurrent. Maar zonder een gedegen onderzoek naar de markt en zonder een gedegen marketing plan, zal niemand je product of dienst kopen.

Financiers willen daarom altijd een goed beeld krijgen van de verkooppotentie die je product of dienst heeft.

Onderwerpen die je in dit hoofdstuk aansnijdt zijn:

 • Omschrijving van de afzetmarkt (kenmerken, grootte, demografie, vermogen).

 • Overzicht van belangrijkste concurrenten en/of concurrerende producten/diensten.

 • Een sterkte/zwakte analyse (ook wel SWOT-analyse genoemd).

 • De combinatie van het product/de dienst en de markt.

 • Bij producten: een beschrijving van het distributienetwerk.

 • Bij diensten: een beschrijving van het advies/leveringsprogramma.

 • Hoe het product of de dienst in de markt gezet gaat worden (introductie, marketing campagne, tijdspad).

Hoofdstuk 4: Financieel plan

Het financieel plan is misschien wel het hoofdstuk waar de meeste financiers direct naar toe bladeren. Zij willen immers zo snel mogelijk een inschatting krijgen over hoe reëel de kans is dat je de financiering weer terug gaat betalen. Daarvoor is natuurlijk wel een positieve cash-flow nodig…

Goede en slechte tijden

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de financiële cijfers die je opschrijft niet te optimistisch zijn. Daarom wordt er doorgaans bij financiële plannen gewerkt met 3 uitgewerkte scenario's:

 1. Een pessimistisch scenario – hoe ziet het plaatje er uit als er veel tegenzit (langere levertijden, minder klantvraag, etc.)?

 2. Een reëel scenario – wat is de verwachting bij normale omstandigheden?

 3. Een optimistisch scenario – uitwerking van de situatie waarbij veel dingen meezitten (een grote klantorder, gunstige economie, veel media-aandacht, etc.).

Onderdelen van een financieel plan

De volgende elementen dienen terug te komen in je financieel plan:

 • Voor bestaande bedrijven: historische cijfers (bijvoorbeeld de jaarrekeningen tot en met 3 jaar terug).

 • Een prognose van de verlies- en winstrekening voor de komende 3 jaar.

 • Idem een prognose voor de balans, de investeringsbegroting en de liquiditeit voor de komende 3 jaar.

 • De groeifases waar de onderneming doorheen zal gaan: investerings/aanloopfase, break-even moment, periode van toenemende winsten.

 • Namen en bedragen betreffende eventuele (mede-)investeerders.

Veel mensen - waaronder ook ondernemers - ondervinden moeite bij het uitwerken van grote hoeveelheden cijfers en getallen. Als je een beetje hulp nodig hebt bij de financiële uitwerking, dan is het helemaal niet erg om hulp in te schakelen. Daarom helpen onze deskundige bedrijfsfinancieringsadviseurs je graag bij het opstellen van het financieel plan.

Hoofdstuk 5: Directie en personeel

De onderneming wordt gedreven door bestuurders en directieleden, waarbij al dan niet de werkzaamheden worden verricht door medewerkers en personeelsleden. Kortom: dit hoofdstuk gaat over de mensen die er voor gaan zorgen dat het bedrijf draait.

 • Directie

  Beschrijf per directielid zeer uitgebreid zijn/haar kennis en kunde. Welke kwaliteiten heeft deze persoon om het bedrijf te besturen en de medewerkers de managen? Stel een uitgebreide CV op.

  Het is vooral interessant voor de financier wanneer - in het geval van meerdere directieleden - de personen aanvullende/complementaire kwaliteiten en talenten bezitten. Dan kan elk directielid ondernemen en besturen vanuit zijn/haar talent, en blijft het bedrijf beter behoed tegen het maken van de verkeerde beslissingen door gebrek aan kennis/kunde.

 • Personeel

  De meeste bedrijven zullen personeel moeten aannemen om al het werk te kunnen verrichten dat nodig is voor de onderneming. Zeker als het bedrijf groeipotentie heeft, zul je vroeg of laat te maken krijgen met medewerkers inschakelen.

  Het is belangrijk dat je alvast denkt aan de toekomst, waarbij bijvoorbeeld het aantal bestellingen enorm toeneemt en je extra handjes moet inschakelen. Hoe ga je dat doen?

  Begin allereerst met het opstellen van een overzicht waarin de benodigde personen worden benoemd (functie) en wat zij zullen gaan doen.

  Vul dit aan met de benodigde competenties maar ook de normen en waarden voor deze medewerker.

  Ga je een arbeidsintensieve onderneming starten die snel kan groeien? Denk dan ook alvast na over hoe je gaat werven en waar arbeidskandidaten zich bevinden. Zijn deze mensen gemakkelijk te vinden in de buurt van het bedrijf? En blijft dit in de toekomst ook zo? Dit vooronderzoek kan bepalend zijn in de vestigingsplannen van je bedrijf.

Hoofdstuk 6: Orders, klanten en prospects

Maak een overzicht van:

 • Aankomende/lopende orders, orderperiode.

 • Uw huidige klantenbestand, inclusief verkooptotalen (volumes en opbrengsten) tot heden.

 • Welke prospects er momenteel zijn en hoe je aan nieuwe prospects komt.

Hoofdstuk 7: Subsidies/regelingen

Met name voor startende en innovatieve bedrijven bestaan er in Nederland (en heel Europa trouwens ook) veel mogelijkheden voor het verkrijgen van een subsidie of voor het gebruikmaken van gunstige financieringsregelingen.

Daarnaast ontstaan er tal van regionale en nationale alternatieve financieringsmethode op een bancair krediet.

Neem de antwoorden op de volgende vragen mee in dit hoofdstuk:

 • Van welke subsidies/regelingen heb ik al gebruik gemaakt? Aan subsidies en regelingen zitten vaak strenge eisen verbonden. Wanneer je al van zo'n regeling gebruik hebt gemaakt, kan dit een teken voor de financier zijn dat je al serieus bezig bent en een goede potentie hebt als bedrijf. Vertel daarom over welke subsidies/regelingen je al in 'the pocket' hebt, bijvoorbeeld uit je oriëntatiefase.

 • Zijn er nog subsidies/regelingen waar je nog gebruik van zou kunnen maken in dit of een later stadium? Zo ja, welke zijn dat dan en hoeveel subsidie/financiering zou je kunnen krijgen? Welke daarvan wil je daadwerkelijk gaan aanvragen?

 • Denk ook na over gestapeld financieren (meerdere financieringsregelingen combineren, zodat er per financier minder ingelegd hoeft te worden) en hoe je alternatieve financieringsvormen op een slimme wijze kunt inzetten om je bedrijf tot een succes te maken. Crowdfunding is een voorbeeld van een financieringsmethode waarbij tegelijkertijd je marketingcampagne een enorme boost kan krijgen. Dit zijn allemaal dingen die bijdragen aan de kans op het slagen van je ondernemingsplannen. Maak dit duidelijk voor de financier.

Hoofdstuk 8: Bijlagen

Je ondernemingsplan bestaat uit veel tekst en onderbouwing, waarbij je de lezer (ofwel: de financier) een blik geeft in je ondernemingsplannen. Het betreft in wezen een vloeiend en lopend verhaal.

In het hoofdstuk met de bijlagen neem je de specifieke details op, ter aanvulling op jouw verhaal. Voorbeelden van documenten voor in de bijlagen zijn:

 • CV's

 • Productspecificaties en dienstomschrijvingen

 • Relevante foto's en afbeeldingen

 • Brochures over je bedrijf en je producten/diensten

 • Gedetailleerde financiële overzichten

 • Reeds opgestelde jaarrekeningen

 • Zakelijke vergunningen, merkregistraties en uittreksels van registers, zoals de Kamer van Koophandel (KvK) en Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendommen (BBIE/BOIP)

 • Statuten van de onderneming

 • Gegevens over holdings en participanten

 • Etcetera

Aanvraag vrijblijvend bedrijfsadvies

Vraag vrijblijvend een beknopt bedrijfsadvies aan voor de financieringsbehoefte van jouw onderneming.

Vul het onderstaande formulier in en onze bedrijfsadviseur neemt contact met je op voor een beknopte inventarisatie van de financieringsmogelijkheden voor jouw bedrijf.

Voor een zo goed mogelijk eerste aanwijzing in de goede richting naar een bedrijfsfinanciering is het van belang de gevraagde invoervelden zo volledig mogelijk en naar reeele waarheid en prognoses in te vullen.

Indien er verder bedrijfsadvies nodig is waar kosten aan verbonden zouden zijn, zal onze adviseur dat duidelijk vooraf aangeven.

VRIJBLIJVEND BEDRIJFSADVIESGESPREK AANVRAGEN
7.611× ingevuld

Één van onze bedrijfsfinancieringsadviseurs neemt contact met je op voor een vrijblijvende inventarisatie van de financieringsmogelijkheden voor je onderneming.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijf

Vertel ons over je bedrijf?

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
bedrijfsadvies aanvragen, inventarisatie financieringsmogelijkheden